C.I.B.  C.I.E.  SE VCH  SE U(V)CH  DK UCH                 NO UCH  SLO UCH  DK V-17    

                  Fädernegårdens Lilla Linette

                                 "Nettan"

 

      

                                    Reg: SE35549/2016   

                                    Född: 2016-04-26

                                    Ögonlyst ua: 2018-10-30

                                    Genomförd BPH: 2021-06-06

Linette's stamtavla

                                                                                                                                                          Mer kort under stamtavlan

Kuningatarkaupungin Muscot

Truffle Blackberry and Coffee

 LV CH BY CH EE CH FI UCH Golden Dakshaund Tom Soier

 

 Izumrudnaya Skazka Ezhevicha V Shok

 

LV CH RU CH Kuningatarkaupungin Russian Beauty

 Yustas Pretty Black

 

 Burleska Ot Yuze

 

C.I.B. SE U(V)CH FI UCH DK U(V)CH NORD JV-12 Baronessen Av Königdachs

SE VCH DK&NO UCH SE V-09 C.I.B. SE U(V)CH FI UCH Fädernegårdens Lille Frodo

 Shardagang Sea King at Kanix

 SE V-06-07 VWW-08 NORD V-08 FI UCH INT U(V)CH NORD U(V)CH Dualis Rififi

Africa Av Königdachs

 NORD V-08 NO V-08 NO UCH Cyberdachs Mini Asterix

 

 Mini Golf Cekla